Entrepreneur. Educator. Influencer.

Sunday 6 December 2020

Kleeschen

Good morning/ Gudde Moien,
Et si Kleeschen c’Ă©tait une femme? đź™‚
Chez moi en tout cas ca l’a Ă©tĂ© et elle a su exactement comment me faire plaisir, merci villmools! 
Below you will find the lyrics of the traditional song “LĂ©iwe Kleeschen” and the link to a YouTube video where you can listen to it. Enjoy your day!
Hei drĂ«nner fannt Dir den Text fir d’Lidd vum Kleeschen an och de Link op youtube, wou Dir d’Lidd lauschtere kĂ«nnt. GenĂ©iss däin Dag!


LĂ©iwe Kleeschen, gudde Kleeschen
Bréng eis Saachen, allerhand,
Fir ze kucken, fir ze schmaachen,
Aus dem schéinen Himmelsland.
Bei der Dier do stinn eis Telleren
Beieneen an enger Rei
't läit och Hee do fir Däin Iesel
Dofir bréng ons Spillgezei. (bis)
LĂ©iwe Kleeschen, gudde Kleeschen,
bréng ons Saachen allerlee,
mir eng PĂ«ppchen, an eng WĂ©ichen,
onsem Charly eng nei Lee!
Dann nach eppes fir de MĂ«ndchen,
domat sinn ech extra frou,
sou e klenge Schocklasbëndchen
gëff mir Kleeschen heemlech zou. (bis)
LĂ©iwe Kleeschen, gudde Kleeschen,
bréng ons Saachen, schéin a gutt,
bréng e Päerd mir an eng Gäissel,
wéi dir där am Himmel hutt!
Mat Kamellen eng kleng Tiitchen,
Äppel, Biren, Hieselnëss,
awer maach och, gudde Kleeschen,
dat s de d'Mamma net vergëss. (bis)
LĂ©iwe Kleeschen, gudde Kleeschen,
lauschter och wat d'Mamm dir seet,
maach mir frou meng häerzeg Kanner,
't ass fir mech déi gréisste Freed.
Laang nach looss se Kanner bleiwen,
't ass déi schéinst, déi glécklechst Zäit,
well d'Erënnerung un déi Stonne
grad wéi Gold um Liewe läit.(bis)

(Text vum Willy Goergen a komponéiert vum Pëppy Beicht)Share:

No comments

Post a Comment

Blogger Template Created by pipdig